શું મોરારીબાપુ એ નીલકંઠ માટે જે કહ્યું તે તેમના પદ અને પ્રતિષ્ઠાને છાજે એવું છે ?

ગુજરાતના પ્રસિદ્ધ લોકલાડીલા અનેક ફિલ્મો અને સાહીત્યનો તલસ્પર્શી અભ્યાસ કરનારા (અને ફિલ્મ મેકીંગ સાથે સંકળાયેલો હોવાથી જેમના ફિલ્મ વિવેચનની હું…

Continue Reading →

आ लौट चल तु अब दिवाने…

19 સપ્ટેમ્બરની સાંજ. સદ્ ભાવના મિશનના અંતિમ પ્રવચનની સાથે જ અનેક રહસ્યોને ઉજાગર કરતું અનેક પ્રશ્વોના ઉત્તરો પર પ્રકાશ પાથરતું…

Continue Reading →