શું મોરારીબાપુ એ નીલકંઠ માટે જે કહ્યું તે તેમના પદ અને પ્રતિષ્ઠાને છાજે એવું છે ?

ગુજરાતના પ્રસિદ્ધ લોકલાડીલા અનેક ફિલ્મો અને સાહીત્યનો તલસ્પર્શી અભ્યાસ કરનારા (અને ફિલ્મ મેકીંગ સાથે સંકળાયેલો હોવાથી જેમના ફિલ્મ વિવેચનની હું…

Continue Reading →